Archive for Listopad, 2010

Zamiast wytwarzać kilka rodzajów tabletek wytwarza się tylko jedną, o małej zawartości leku, i w takiej postaci porozprowadza go baza aptek. W Polsce przeprowadza się jedynie kilka tysięcy rocznie. Badania rynku dostarczają nam informacji, że w USA liczba eksploracji dochodzi do 50 tysięcy. Badanie efektywności wprowadzanego na rynek leku w stosunku do operatywności leku referencyjnego wymaga przeprowadzenia analizy biorównoważnosci. O układaniu się jednej zmiennej (np. wskaźnika poprawy stanu zdrowia pacjenta) w zależności od innej (np. dawki leku) wnioskuje się w oparciu o analizy zależności. Statytsyka medyczna to także urzycie modeli statystycznych w farmakoekonomii, odkrywanie reguł diagnostycznych, a także budowa modeli predykcyjnych i symulacyjnych. Obszar ten stanowi jeden z nade wszystko dynamicznych i zarazem wciąż posiadających ogromny potencjał rozwojowy teren zastosowań statystyki, a na końcu łańcuccha przyczyn i następstw znajduje się wciąż rosnąca baza aptek, w których leki są sprzedawane badanym. Polem możliwości zastosowania testów statystycznych dają także badania w celu, których leży przeciwstawienie badanych leczonych dwoma metodami lub pacjentów chorych ze hożymi, określane mianem badań porównawczych. Obszernie używane są również metody taksonomiczne (klasyfikacyjne), pozwalające poustawiać pacjentów lub leki według określonych kryteriów.