Archive for the ‘Matematyka’ Category

Przypuszczam, że każdy doskonale zdaje sobie rzecz z tego jak wybitną współcześnie funkcję zapełniają buty. Nie tylko dla panien, które je wielbią, jednakże dla każdego. Zarówno dla panien, mężczyzn, a także dzieci. Pogoda zmienia się bardzo szybko. Zarówno w lecie potrafią wystąpić chłody jak i zimą natychmiastowe ocieplenia. Read the rest of this entry »

Jak mawiała moja babcia zdrowie jest najważniejsze. To jedna z tych maksym które zapamiętam do końca życia, podobnie jak ta która mówi że, bez zdrowia nie ma nic. Tak wyposażony przez moja rodzinę szedłem przez życie i dziś tę wiedzę przekazuje moim dzieciom. Od najmłodszych lat powtarzam im że, zdrowie jest najbardziej istotnym motywem w naszej egzystencji a co za tym idzie uważamy, jako rodzina na to co jemy i co jedzą nasze dzieci. Skoro zdrowie zaczyna się od dbałości o szczegóły tyczące się naszej diety myślę że, dobrze jest pokazać potomnym co należy a czego nie należy jeść. Dzięki takim zabiegom nie obawiamy się nigdy o zdrowie ani swoje ani wszystkich domowników. Jest jednak i druga strona medalu, wydaje mi się, że to Gałczyński napisał: ?pochwalone niech będzie zdrowie, i choroba, co uczy pokory?. W fanatycznej pogoni za zdrowiem nie możemy zapomnieć, że jesteśmy czymś więcej nić tylko ciałem, ale że człowiek stworzony jest do wyższych celów.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych produktów oferowanych na rynku, również produkty farmaceutyczne odznaczają się określonym cyklem życia. Przed wprowadzeniem leku na rynek, czyli w jego okresie przedrejestracyjnym, wykonywane są wszystkie konieczne badania, do których zaliczane są również programy badawcze. Na podstawie wyników tych badań urząd rejestrujący leki stwierdza czy nowy lek jest skuteczny i, co najważniejsze, bezpieczny w stosowaniu, ? jeśli dany lek przejdzie badania pomyślnie, jest on rejestrowany i dopuszczany do obrotu na polskim rynku. Gdy dany lek jest już dopuszczony do obrotu, jego funkcjonowanie na rynku jest związane z pewnym okresem, w którym produkt przechodzi przez kilka stadiów sprzedaży. Zjawisko to, zwie się właśnie cyklem życia produktu. Produkty farmaceutyczne, podobnie jak inne, są wprowadzane na rynek, sprzedają się na nim lepiej lub gorzej, czasem utrzymują się na nim przez długie lata, nie mniej, jak dowodzą programy badawcze, z czasem zawsze następuję faza spadkowa sprzedaży produktu, aż w końcu zostaje on całkowicie wycofany ze sprzedaży. W klasycznym ujęciu cyklu życia produktu wyróżnia się cztery zasadnicze fazy: wprowadzanie, wzrost, dojrzałość oraz spadek. Pamiętają o tym zapewne producenci leków, którzy wciąż starają się udoskonalać istniejące i wprowadzać na rynek nowe produkty.