Archive for the ‘Nauka’ Category

Wesele jest to nieprozaiczne wydarzenie oraz niezwyczajnie doniosłe w żywocie podstawowych jego uczestników, czyli państwa młodych . W tym dniu każdy zechce prezentować się jak najlepiej ale z pewnością szczególnie dba o to panienka młoda. Read the rest of this entry »

Zamiast wytwarzać kilka rodzajów tabletek wytwarza się tylko jedną, o małej zawartości leku, i w takiej postaci porozprowadza go baza aptek. W Polsce przeprowadza się jedynie kilka tysięcy rocznie. Badania rynku dostarczają nam informacji, że w USA liczba eksploracji dochodzi do 50 tysięcy. Badanie efektywności wprowadzanego na rynek leku w stosunku do operatywności leku referencyjnego wymaga przeprowadzenia analizy biorównoważnosci. O układaniu się jednej zmiennej (np. wskaźnika poprawy stanu zdrowia pacjenta) w zależności od innej (np. dawki leku) wnioskuje się w oparciu o analizy zależności. Statytsyka medyczna to także urzycie modeli statystycznych w farmakoekonomii, odkrywanie reguł diagnostycznych, a także budowa modeli predykcyjnych i symulacyjnych. Obszar ten stanowi jeden z nade wszystko dynamicznych i zarazem wciąż posiadających ogromny potencjał rozwojowy teren zastosowań statystyki, a na końcu łańcuccha przyczyn i następstw znajduje się wciąż rosnąca baza aptek, w których leki są sprzedawane badanym. Polem możliwości zastosowania testów statystycznych dają także badania w celu, których leży przeciwstawienie badanych leczonych dwoma metodami lub pacjentów chorych ze hożymi, określane mianem badań porównawczych. Obszernie używane są również metody taksonomiczne (klasyfikacyjne), pozwalające poustawiać pacjentów lub leki według określonych kryteriów.

Męczysz się nad jednym przedmiotem. Niby wiesz, o co chodzi, ale notatki są chaotyczne, w podręczniku piszą zawile, a sprawdzian już jutro. Czy jest na to rada? Nawet dwie. Możesz udawać, że się rozchorowałeś i tą metodą nagromadzić zaległości albo możesz zawczasu przygotować się do takich chwil.

Szybka nauka to nie fikcja, ponieważ korzysta z tego wiele tysięcy uczniów i dorosłych. Metod szybkiego uczenia się jest wiele i dotyczą na ogół wąskiego i konkretnego zagadnienia. Bardzo często wykorzystywane są podczas wpajania języków obcych. Jednakże Ty potrzebujesz nauczyć się szybko matematyki, historii, biologii ? za każdym razem czego innego. Na to również są metody.

Techniki bazujące na wyostrzaniu koncentracji, na sztuce szybkiego i rozumnego przetwarzania treści notatek, a także na elementarnych zagadnieniach z mnemotechniki od lat wspomagają procesy poznawcze tych osób, które są skłonne poświęcić nieco czasu i starań, by opanować tę niezwykle przydatną umiejętność.

Szybka nauka jest możliwa, w dodatku możliwa dla Ciebie. Chcesz umieć się uczyć? Naucz się uczenia. To ma sens.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych produktów oferowanych na rynku, również produkty farmaceutyczne odznaczają się określonym cyklem życia. Przed wprowadzeniem leku na rynek, czyli w jego okresie przedrejestracyjnym, wykonywane są wszystkie konieczne badania, do których zaliczane są również programy badawcze. Na podstawie wyników tych badań urząd rejestrujący leki stwierdza czy nowy lek jest skuteczny i, co najważniejsze, bezpieczny w stosowaniu, ? jeśli dany lek przejdzie badania pomyślnie, jest on rejestrowany i dopuszczany do obrotu na polskim rynku. Gdy dany lek jest już dopuszczony do obrotu, jego funkcjonowanie na rynku jest związane z pewnym okresem, w którym produkt przechodzi przez kilka stadiów sprzedaży. Zjawisko to, zwie się właśnie cyklem życia produktu. Produkty farmaceutyczne, podobnie jak inne, są wprowadzane na rynek, sprzedają się na nim lepiej lub gorzej, czasem utrzymują się na nim przez długie lata, nie mniej, jak dowodzą programy badawcze, z czasem zawsze następuję faza spadkowa sprzedaży produktu, aż w końcu zostaje on całkowicie wycofany ze sprzedaży. W klasycznym ujęciu cyklu życia produktu wyróżnia się cztery zasadnicze fazy: wprowadzanie, wzrost, dojrzałość oraz spadek. Pamiętają o tym zapewne producenci leków, którzy wciąż starają się udoskonalać istniejące i wprowadzać na rynek nowe produkty.